Naša spoločnosť zhotovila tento objekt do štádia “na kľúč” vrátane základov a prípojok inžinierskych sietí.