Naša spoločnosť zhotovila tento objekt do štádia „na kľúč“ vrátane základov a prípojok inžinierskych sietí.